Wieczór kolęd - Christmas Concert

Do you enjoy singing? In the shower? In the car? At concerts? On stage? Whatever…

Wieczor kolęd

Wieczór kolęd w naszej parafii: Część.1 https://youtu.be/n-SZzOoBDb4 Część.2 https://youtu.be/nUcpF7lBdB4

Spotkanie z dr. Mieczysławem Guzewiczem

Posłuchaj konferencji ze spotkania: https://www.youtube.com/watch?v=bXPyojnTGxI&feature=youtu.be Doktor habilitowany teologii biblijnej i pastoralnej, świecki konsultor Rady do…

AMORIS LAETITIA

POSYNODALNA ADHORTACJA APOSTOLSKA AMORIS LAETITIA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA DO BISKUPÓW DO KAPŁANÓW I DIAKONÓW DO…

Rok Miłosierdzia w diecezji London

Bishop Dabrowski talks about what the Holy Year of Mercy means, and how we can…

Siostry Urszulanki

W 1907 roku Matka Urszula Ledóchowska póżniejsza założycielka Zgromadzenia Serca Jezusa Konającego, jako członkini Zgromadzenia Urszulanek Unii Rzymskiej w Polsce została wysłana przez papieza Piusa X do Rosji jako misjonarka. Po wygnaniu z Rosji podczas rewolucji przeniosłla swoją pracę misyjną do Skandynawii. Po Pierwszej Wojnie Swiatowej powróciła do Polski i w 1920 roku zalożyła Agromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego.
Siostry Urszulanki pracują w wielu krajach œwiata, między innymi Polsce, Włoszech, Francji, Niemczech, Finlandii, Kanadzie, Brazylii, Argentynie, Tanzanii, Ukrainie, Białorusi.
20 Czerwca 1983 roku John Paul II ogłosił Matkę Urszulę Ledóchowską Błogosławioną.

Więcej informacji na temat Sióstr Urszulanek

Siostry Urszulanki w London

Siostry Urszulanki Serca Jezusa Konającego
55 Adelaide Street North
London, Ontario N6B 3G5
Tel. (519) 439-1443