Siostry Urszulanki

W 1907 roku Matka Urszula Ledóchowska póżniejsza założycielka Zgromadzenia Serca Jezusa Konającego, jako członkini Zgromadzenia Urszulanek Unii Rzymskiej w Polsce została wysłana przez papieza Piusa X do Rosji jako misjonarka. Po wygnaniu z Rosji podczas rewolucji przeniosłla swoją pracę misyjną do Skandynawii. Po Pierwszej Wojnie Swiatowej powróciła do Polski i w 1920 roku zalożyła Agromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego.
Siostry Urszulanki pracują w wielu krajach œwiata, między innymi Polsce, Włoszech, Francji, Niemczech, Finlandii, Kanadzie, Brazylii, Argentynie, Tanzanii, Ukrainie, Białorusi.
20 Czerwca 1983 roku John Paul II ogłosił Matkę Urszulę Ledóchowską Błogosławioną.

Więcej informacji na temat Sióstr Urszulanek

Siostry Urszulanki w London

Siostry Urszulanki Serca Jezusa Konającego
55 Adelaide Street North
London, Ontario N6B 3G5
Tel. (519) 439-1443