Wieczor kolęd

Wieczór kolęd w naszej parafii: Część.1 https://youtu.be/n-SZzOoBDb4 Część.2 https://youtu.be/nUcpF7lBdB4

RÓŻANIEC DO... I POZA GRANICAMI POLSKI

ZAPRASZAMY NIE TYLKO CAŁĄ WSPÓLNOTĘ PARAFIALNA, ALE CAŁĄ POLONIĘ, BY MODLITWĄ OGARNĄĆ POLAKÓW MIESZKAJĄCYCH W…

Vacation Bible School - Registration forms

Vacation Bible School: Registration forms for children and volunteers. Join us from Jul 31 to…

TAIZE PRAYER FOR CHRISTIAN UNITY

MODLITWA TAIZE O JEDNOŚĆ CHRZŚCIJAN TAIZE PRAYER FOR CHRISTIAN UNITY

Vacation Bible School - Registration forms

A summer kids’ event called "Cave Quest - following Jesus the light of the world"…

Historia Parafii

 

Założycielem Kościoła Our Lady of Czestochowa jest Ksiądz Franciszek Pluta. Właśnie on, w roku 1953 tworzył tutaj polską parafię, a rok później wybudował pierwszy polski kościół w London, Ontario. Od tego czasu nastąpił stopniowy przyrost polskiej społeczności.

W 1973 proboszczem parafii został ksiądz Piotr Sanczenko. W ciągu swej dziesięcioletniej duszpasterskiej misji w Londyńskiej parafii, sumiennie i wiernie wypełniał obowiązki duszpasterza dokonując kilka małych zmian w obecnym kościele. Jako dobry Pasterz nie szczędził czasu, by służyć wszystkim swoim kapłańskim doświadczeniom i rada, zwłaszcza nowoprzybyłym Rodakom.

W 1983 roku z woli Bożej i przełożonych Ksiądz Mieczysław Kamiński obiął stanowisko proboszcza w naszej londyńskiej polonijnej parafii. Kościół został odnowiony i dokonano w nim częściowej przebudowy. Wielka zasługą Księdza Kamińskiego jest odmłodzenie wspólnoty parafialnej i polonijnej. Lata 80-te to gwałtowny napływ polskiej emigracji, parafia polska wzrosła trzykrotnie osiągając liczbę 2000 rodzin, którzy swym pochodzeniem zaliczani byli w poczet polskich osiedleńców. Kościół polski staje sie stanowczo za mały i nie jest w stanie pomieścić wszystkich parafian w związku z czym rodzi się myśl o jego rozbudowie i powiększeniu jego wnętrz.

W 1992 roku Ksiądz Adam Gabriel nominowany przez Biskupa został czwartym proboszczem Parafii Matki Bożej Częstochowskiej. Krótko po tym plany o rozbudowie kościoła stają się realne i 16 października 1995 roku rozpoczęła sie totalna restauracja i rozbudowa, a po dziewięciu miesiącach 16 czerwca 1996 roku odbyła sie już pierwsza inauguracyjna Msza Święta w nowo-rozbudowanym i powiększonym kościele.

23 czerwca 1996, podczas uroczystej Mszy Świętej Londyński Biskup John Sherlock udzielił błogosławieństwa i poświęcił nowo rozbudowany kościół.

1 lipca 2005 roku, Biskup Ronald Peter Fabbro nominował piątym proboszczem Parafii Matki Bożej Częstochowskiej Księdza Stanisława Smoronia. Niestety po czterech latach posługi proboszczowskiej zmarł na chorobę nowotworową 31 sierpnia 2009 roku.

Piątym z kolei proboszczem został nominowany ks. Zbigniew Rodzinka. Instalacja odbyła się 27 września 2009 roku.