wtorek, 02 lutego 2016 19:00

Dziedzictwo Soboru Watykańskiego Drugiego

Napisał
Oceń ten artykuł
(1 głos)
Nasz wiek nie jest wiekiem teologii. Nie do wyobrażenia jest dzisiaj sytuacja z IV wieku, kiedy to ponoć przekupki na targu w Konstantynopolu kłóciły się o chrystologiczne prawdy. Dziś rozmowy o Bogu przegrywają z tymi o polityce, inwestycjach czy sporcie. Nawet tych bardziej zainteresowanych wiarą bardziej pociągają objawienia prywatne (często wątpliwej autentyczności), albo budzące dreszczyk emocji opisy szatańskich opętań. W tej sytuacji Sobór Watykański Drugi, którego 50-ta rocznicę zakończenia (praktycznie zniezauważoną przez media) właśnie niedawno obchodziliśmy, nie mógł liczyć na oszałamiający sukces medialny. Nie znaczy to jednak, że o Soborze się nie mówi. Wprost przeciwnie. Coraz aktywniejsza i chałaśliwsza jest grupa publicystów i ludzi Kościoła, która o Soborze wyraża się krytycznie, widząc w nim źródło kryzysu, który zaczął się w latach 60-tych ubiegłego wieku. Po przeciwnej stronie są zwolennicy radykalnych zmian, które czasem jako żywo nic z Soborem nie mają. Obie grupy mają jedną cechę wspólną: słabą znajomość źródeł, czyli soborowych dokumentów. Sobór Watykański został zwołany w roku 1962 przez papieża Jana XXIII, ku zaskoczeniu większości obserwatorów, którzy widzieli w tym papieżu dobrotliwego staruszka. Hasłem wywolawczym Soboru było „aggiornamento” , czyli odnowienie przesłania Ewangelii w świecie, który zaczął gwałtownie przyspieszać. Do grupy ojców-reformatorów należeli kardynałowie Wojtyła i Ratzinger. Wspierali ich wydatnie wybitni teologowie przed Soborem pozbawieni prawa nauczania. Nie obyło się bez gorących sporów, bo biskupi bardziej zachowawczy i konserwatywni, głównie dygnitarze watykańskiej kurii, próbowali spacyfikować co śmielsze zapędy młodszej generacji biskupów. Końcowe dokumenty przyjmowano jednak zawsze przytłaczającą większością głosów. W opinii ogółu wiernych, najważniejszym wynikiem Soboru było odwrócenie ołtarza do wiernych i zamiana łaciny na języki ojczyste. Faktem jest, że soborowa konstytucja „Sacrosanctum Consilium” mówiąca o liturgii jest jednym z najważniejszych soborowych dokumentów. Trudno jednak byłoby tam wogóle znaleźć zalecenie o odwróceniu ołtarzy, a o języku liturgii mówi ona tak: „(...) można pozwolić we Mszach (...) na stosowanie języka ojczystego (...). Należy jednak dbać o to, aby wierni umieli wspólnie odmawiać lub śpiewać stałe teksty mszalne (...) także w języku łacińskim”. Główną myślą przewodnią tej konstytucji była odnowa praktyki liturgicznej Kościoła, wysuwając na pierwsze miejsce zaangażowanie wszystkich wiernych w celebrację Eucharystii (przed Soborem Msze Św. odprawiał tylko ksiądz, a wierni jej „wysłuchiwali”). Najgłośniejszym chyba dokumentem soborowym była Konstytucja o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes”. W dokumencie tym Kościół na nowo zdefiniował swoją rolę w społeczeństwach demokratycznych i swój stosunek do praw człowieka. W efekcie po Soborze ostatecznie pożegnano się z myśla o dążeniu do katolickiego państwa wyznaniowego. Dlatego też uznano, że świat polityki i Kościół są od siebie niezależne i autonomiczne. Kościół od tej pory nie będzie wiązać się z żadną partią polityczną, choć będzie zachęcać katolików do aktywności politycznej. Nastąpiła też zmiana w stosunku do innych Kościołów chrześcijańskich, innych religii i niewierzących. Uznano, że pewne ziarna prawdy mogą być też obecne w innych wyznaniach, więc anatemy, potępienia i oskarżenia o schizmę należy zastąpić dialogiem ekumenicznym. Zrewidowano stosunek do judaizmu: zgodzono się, że Żydzi są dalej narodem wybranym i ich nawracanie przestało być celem naszego Kościoła - z modlitw Wielkopiątkowych zniknęła ta o nawrócenie „wiarołomnych Żydów”. Przełomowych postulatów w nauczaniu Soboru było oczywiście znacznie więcej. Na przykład przywrócenie Biblii jej wlaściwej roli w życiu duchowym katolików. Podobno papież Jan XXIII komentując prace komisji przygotowującej Konstytucję o objawieniu Bożym „Dei Verbum” powiedział: „wybiła godzina Biblii w Kościele, czas odrobić zaniedbania”. Przyznano swieckim znacznie większą rolę w Kościele (Dekret o apostolstwie swieckich „Apostolicam actuositatum”); o ile wcześniej byli oni tylko biernymi uczestnikami życia Kościoła, teraz Kościół ten tworzą. Niektórzy mówili wręcz o „budzeniu śpiącego olbrzyma”. Pojawiają się od czasu do czasu, i to nieraz z ust wybitnych hierachów Kościoła, jak np. kardynała Martini’ego, długo uważanego za możliwego następcę Jana Pawla II, postulaty zwołania następnego Soboru. Może jednak warto byłoby najpierw poznać nieco lepiej nauczanie Vaticanum Secundum. Co prawda, parafrazując starą katechizmową regułę, możnaby powiedzieć, że „znajomość uchwał Soboru nie jest do zbawienia koniecznie potrzebna”, to jednak Jan Pawel II w swojej encyklice „Fides et Ratio” ostrzegał, że wiara bez wiedzy łatwo może przerodzić się w zabobon. To jest groźne niebezpieczeństwo. Klub Przyjaciół „Tygodnika Powszechnego” zaprasza na spotkanie poświęcone Soborowi Watykanskiemu II, ktore odbędzie się 5 marca o godz. 18:00 w sali parafialnej Kościoła Matki Boskiej Częstochowskiej.
Czytany 3044 razy

News

 • Jan Paweł II: święty i człowiek +

  Kwiecień każdego roku, a w kalendarzu religijnym Święto Miłosierdzia Bożego, dla naszej generacji będzie się już chyba stale kojarzyć z Read More
 • Dziedzictwo Soboru Watykańskiego Drugiego +

  Nasz wiek nie jest wiekiem teologii. Nie do wyobrażenia jest dzisiaj sytuacja z IV wieku, kiedy to ponoć przekupki na Read More
 • Mędrzec z Łopusznej - w 15 rocznicę śmierci ks. prof. Tischnera +

  Mędrzec z Łopusznej Jest tylko jedno kryterium, które bezbłędnie weryfikuje autorytety, odsiewając intelektualne plewy od pięknych ziaren prawdy i mądrości: Read More
 • Klub Przyjaciół "Tygodnika Powszechnego": Fenomen Taize +

  Fenomen Taizé Człowiek współczesny, szczególnie ten żyjący w zachodniej cywilizacji dobrobytu, coraz częściej obojętnieje na sprawy religijne. Postępy techniki i Read More
 • Klub Przyjaciół "Tygodnika Powszechnego": Szymborska jakiej nie znaliśmy +

  Wisława Szymborska jakiej nie znaliśmy Wszyscy znamy Wisławę Szymborską. Znamy ją od października 1996 roku, kiedy została wyróżniona Nagrodą Nobla Read More
 • 1
 • 2