Rejestracja na Msze i Transmisje Mszy i Nabożeństw

Registration for Sunday Masses is required. Please register on-line using this link: https://covid19mass.eventsmart.com or call our officeLIVESTREAM - Tylko podczas mszy świętych i nabożeństw (During Mass times only)
YouTube channel: youtube.com/ourladyofczestochowa

Najbliższe transmisje:
- Poniedziałek, Środa, Sobota: 9:00
- Wtorek, Czwartek, Piątek: 19:00
- Niedziela: 17:00 (sobota), 8:00 (English), 10:00, 12:00, 13:00 (St. Mary's - no live transmission)

Pierwsza Komunia (12:00, 20 czerwiec 2021): https://youtu.be/hY46jMNwkog
First Communion (2:00 p.m., June 20, 2021): https://youtu.be/hY46jMNwkog?t=65m

Biuletyn

niedziela, 18 kwietnia 2021 08:55

New Restrictions/Obostrzenia

W miniony piątek, po południu, Premier Ford ogłosił, że miejsca kultu będą zamknięte od godziny 12:01 o północy, w poniedziałek, 19 kwietnia 2021 roku. W przeszłości, kiedy obowiązywały takie ograniczenia, zdecydowano, że taki limit dziesięciu osób jest niemożliwy do zrealizowania. Uczciwie, zadając pytanie: kto zostanie zaproszony? Liczba dziesięć obejmuje także przewodniczącego. Dlatego też, zgodnie z wytycznymi rządu prowincji i naszą wcześniejszą praktyką, wszystkie kościoły w diecezji londyńskiej będą zamknięte dla wiernych od poniedziałku, z następującymi wyjątkami:

1. W kościołach należy odprawiać Msze św., aby modlić się w intencji parafian. Tam, gdzie to możliwe, celebracje te mogą być transmitowane na żywo lub nagrywane i aktualizowane. W celebracji może uczestniczyć jedna osoba, która czyta czytanie i psalm, a także jeden instrumentalista i jeden kantor. Diakoni nie uczestniczą w tych Mszach.

2. Chrzty należy odradzać do czasu zakończenia zamknięcia, ale można je celebrować w niebezpieczeństwie śmierci.

3. Obchody Pierwszej Komunii odraczane są do czasu zakończenia zamknięcia.
4. Do spowiedzi należy powstrzymać się do czasu zakończenia zamknięcia, ale można je celebrować, jeśli proboszcz stwierdzi poważną potrzebę; do ustalenia indywidualnie dla każdego przypadku; tylko po wcześniejszym umówieniu.
5. Bierzmowanie należy odroczyć do zniesienia zamknięcia, ale można je celebrować w niebezpieczeństwie śmierci.
6. Śluby mogą odbywać się w maksymalnej liczbie dziesięciu osób.
7. Pogrzeby mogą być celebrowane przy maksymalnej dopuszczalnej liczbie dziesięciu osób.
Biura parafialne i diecezjalne mają być zamknięte od soboty 17 kwietnia. Pracownicy (duchowni i świeccy) mogą zgłaszać się do pracy tylko w sprawach niezbędnych. Oczekuje się, że Proboszczowie będą to monitorować. Zauważono, że agenci rządowi mogą w każdej chwili dokonać inspekcji biur.
Hale mogą być otwierane tylko dla niezbędnych usług w zakresie zdrowia społecznego i psychicznego (np. Usługi dla osób uzależnionych, kliniki krwiodawstwa, opieka nad dziećmi). Należy przestrzegać ograniczeń nałożonych przez rząd. Wszelkie przygotowania sakramentalne, RCIA i sesje katechetyczne powinny być odroczone lub przeniesione na on-line.
Zdaję sobie sprawę, że te nowe ograniczenia będą dla wielu uciążliwe, zwłaszcza, że dostęp do sakramentów został ponownie ograniczony. Pragnę wyrazić Wam wdzięczność za poświęcenie, jakie ponosicie podczas pandemii, a także podkreślić, że musimy być zdecydowani w przestrzeganiu wszystkich środków bezpieczeństwa i higieny, aby przyczynić się do powstrzymania rozprzestrzeniania się korona wirusa. Niech Bóg, za wstawiennictwem naszej Błogosławionej Matki i św. Józefa, strzeże nas i chroni wszystkich naszych pracowników służby zdrowia oraz tych na pierwszej linii frontu, którzy nam służą.

Szczerze oddany w Chrystusie
Ronald P. Fabbro, C.S.B.
Biskup Londynu
Last Friday, Premier Ford announced that places of worship will be locked down as of 12:01 a.m. Monday, 19 April 2021. In the past when we had such restrictions, it was decided that such a limit of ten people is impossible to be carried out in a fair manner, with the question: who gets invited? The number ten includes the presider.

Therefore, in keeping with the directive of the provincial government and our previous practice, all churches in the Diocese of London will be closed to the public effective Monday with the following exceptions:
1. Masses should be celebrated in the churches to pray for the needs of our people. Where possible, these celebrations may be live-streamed or recorded and up-loaded. One person may participate in the celebration to proclaim the reading(s) and Psalm, along with one instrumentalist and one cantor. Deacons do not assist at these Masses.
2. Baptisms should be discouraged until the lock-down ends, but may be celebrated in danger of death.
3. Celebrations of First Communion are deferred until the lock-down ends.
4. Confessions should be discouraged until the lock-down ends, but may be celebrated if the pastor determines a serious need; to be determined on a case-by-case basis; to be celebrated only by appointment.
5. Confirmations are to be deferred until the lock-down is lifted, but may be celebrated in danger of death.
6. Weddings may proceed with the maximum number of ten people.
7. Funerals may be celebrated with the maximum ten people allowed.

Parish and other diocesan offices are to be closed effective Saturday, 17 April. Staff (clergy and lay) may report to work only for what is essential. Pastors are expected to monitor this. Notice has been that government agents may inspect offices at any time. Halls may be opened only for essential social and mental health services (e.g., addiction services, blood-donor clinics, child care). Restrictions imposed by the government are to be followed. All sacramental preparation, RCIA and catechetical sessions shall be deferred or moved on-line.
I realize these new restrictions will be a hardship for many, especially as access to the sacraments is once again curtailed. I want to express my gratitude to you for the sacrifices you are making during the pandemic, and also to emphasize that we need to be strong in our commitment to follow all health and safety measures to do our part in stopping the spread of COVID-19.
Through the intercession of our Blessed Mother and St. Joseph, may God protect us and keep safe all our health-care workers and those on the front lines who serve us.

Sincerely yours in Christ,
Most Rev. Ronald P. Fabbro, C.S.B.
Bishop of London
Czytany 380 razy

Modlitwa - wezwanie do św. Michała Archanioła

Transmisje

Episcopal Ordination:
https://www.youtube.com/watch?v=cEr2_T7BFiw


Msza Prymicyjna, Our Lady of Czestochowa:
http://youtu.be/2LSB3urSELc


Biuletyn

Czytelnia

 • O znaczeniu ubóstwa i posiadaniu dóbr napisał Ojciec Święty we wstępie do książki prefekta Kongregacji Nauki Wiary, abp. Gerharda Ludwiga Müllera, "Povera per i poveri. La missione della Chiesa" -
 • Gorzki list otwarty opublikował prorektor Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie prof. Myrosław Marynowicz. Nadał mu tytuł: "Czego Ukraina może teraz oczekiwać od Zachodu?" 
 • „Jezu, co ja zrobiłem?” – te słowa wokalista grupy rockowej Aerosmith, Steven Tyler przywołuje, gdy opisuje jak w przeszłości wspólnie z ówczesną partnerką zdecydowali się na aborcję dziecka.
 • 34-letnia Kerry Campbell – mieszkanka San Francisco, która wstrzykuje ośmioletniej córce botoks – przekonuje dziennikarzy, że robi to dla dobra dziewczynki.  

O Rodzinie

 • Małżeńska gra Jakie są przyczyny trudności prowadzących do rozczarowania małżeństwem i jak nie przegrać własnego małżeństwa? Małżeństwo to gra o wysoką stawkę. Read More
 • 1

Czytelnia

 • Bogactwo jest dobrem, jeśli służy innym +

  O znaczeniu ubóstwa i posiadaniu dóbr napisał Ojciec Święty we wstępie do książki prefekta Kongregacji Nauki Wiary, abp. Gerharda Ludwiga Read More
 • "Ułomność jest twym imieniem, Europo!" +

  Gorzki list otwarty opublikował prorektor Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie prof. Myrosław Marynowicz. Nadał mu tytuł: "Czego Ukraina może teraz Read More
 • Czemu niszczy się rodzinę??? +

  Zapraszamy na videorelację ze spotkania z Gabriele Kuby. Znana z łam GN niemiecka socjolog wydała właśnie w Polsce książke pt. Read More
 • Czym jest transseksualizm +

  Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, jak wielkim dramatem jest niezdolność do zaakceptowania swojego ciała jako - no właśnie - jako swojego: Read More
 • Marny typ +

  O ewangelizacyjnym szwungu paryskiego emeryta i Tajnym Stowarzyszeniu Wolontariuszy na rzecz Rozśmieszania Księży Śmiertelnie Poważnych Read More
 • Jeśli dziewczynka, to aborcja +

  Selektywna aborcja dziewczynek to nie tylko problem Chin czy Indii. Zjawisko to istnieje także w USA. Mówi o tym film, Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Nowe wydanie Mszału Rzymskiego

 • 1
 • 2
 • Modlitwa - wezwanie św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce. A przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha Bądź naszą obroną!Oby go Bóg pogromić raczył pokornie o to prosimy a Ty, Wodzu niebieskich zastępów szatania i inne duchy złe które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

michalici.pl

There are not feed items to display.
 • Check if RSS URL is online
 • Check if RSS contains items

Gość Niedzielny

Na uniwersytecie w Permie, mieście na Przeduralu w Rosji, doszło do strzelaniny; część studentów zamknęła się w salach, niektórzy wyskakują...
Będę rozmawiał z prezydentem Andrzejem Dudą o tym, kiedy do Sejm skierowany do Sejmu projekt ustawy o sędziach pokoju -...
Po przeliczeniu 70 proc. głosów w wyborach do Dumy Państwowej (niższej izby parlamentu Rosji) rządząca partia Jedna Rosja zdobywa ponad...
Ceny gazu zarówno na Towarowej Giełdzie Energii, jak i na innych rynkach biją historyczne rekordy. I taniej już pewnie nie...
20 września 1961 r. w Kompinie (Łódzkie) ok. godz. 18 doszło do zderzenia fiata 600 z ciężarówką star 20. Kierowca...

Katolicka Agencja Informacyjna

W Rzymie spotkali się dawni uczniowie kard. Ratzingera
W Rzymie odbyło się doroczne spotkanie dawnych uczniów Josepha Ratzingera i kontynuatorów jego spuścizny teologicznej. Tematem obrad zorganizowanych w Instytucie...
Abp Jędraszewski do Ludzi Pracy: „Będziesz miłował”
Dziękczynienie za bł. Prymasa Tysiąclecia, zwłaszcza za jego naukę społeczną dotyczącą godności pracy ludzkiej zanosili na Jasnej Górze uczestnicy 39....
Abp Gądecki: mamy dbać o dobro skrzywdzonych, a nie o wizerunek instytucji Kościoła
– Gromadzimy się tutaj, żeby leczyć się z obojętności, a tym bardziej z lekceważenia krzywdy – powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu...
Kard. O’Malley: troska o skrzywdzonych powinna być priorytetem duszpasterskim Kościoła
Troska o skrzywdzonych powinna być priorytetem duszpasterskim Kościoła – powiedział przewodniczący Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich kard. Seán O’Malley w...
Ofiary wykorzystywania seksualnego: kościelne procesy trwają zbyt długo
Na przewlekłość kościelnych procesów w sprawie wykorzystywania seksualnego, jakiego dopuścili się duchowni, brak informacji o jego przebiegu, a także na...